Tractaments | Estètica dental

L'estètica dental és la branca de l'odontologia encarregada de conservar i proporcionar el millor somriure a cada pacient, prioritzant sempre la teva salut.

L’estètica dental és una part de l’odontologia enfocada a millorar l’harmonia dental i per suposat aconseguir el teu somriure desitjat.

A més, aquesta millora de l’estètica afavorirà la teva autoestima i la teva confiança, fent que comencis a lluir el teu millor somriure a tot el que t’envolta.

Tractaments d'estètica dental

La millor forma de començar a tenir una bona estètica dental és una higiene bucal adequada. Tot i així, en ocasions, és necessari recórrer a altres tractaments per millorar-la.

Els diferents tractaments que pots realitzar per millorar la teva estètica dental són:

Ortodòncia

Dirigida a la col·locació harmònica de les dents, eliminació de separacions i millora de l’oclusió entre les dues arcades.

Restauració

Restauració de dents danyades i/o fracturades, amb obturacions o reconstruccions estètiques.

Eliminació

Eliminació de càries i/o problemes periodontals.

Emblanquiment dental

Aconseguint, mitjançant tractaments respectuosos amb la salut dental i gingival, la millor tonalitat possible per donar harmonia al teu somriure.

Cirurgia maxil·lofacial

Per corregir defectes majors dels maxil·lars i l’articulació temporo mandibular (ATM).

A Clínica Dental Menardia & Gil-Ortega, creiem que un somriure estètic comença per una boca sana i cuidada.